O firmie

W Y-TOLEIN zajmujemy się świadczeniem kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii lądowej dla wybranych obszarów budownictwa. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie projektowania i doradztwa, działamy jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w Warszawie i dla okolicznych miejscowości.

Nasza oferta w ramach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego włącza:

• usługi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych – uzgodnienia dokumentacji
• doradztwo techniczne i konsultacje
opinie pożarowe i ekspertyzy pożarowe w Warszawie
• projektowanie systemów przeciwpożarowych
• symulacje ewakuacji oraz pożarów metodą CFD
• próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów w Warszawie i okolicach
• analizy dotyczące odporności ogniowej konstrukcji
W zakresie inżynierii lądowej świadczymy następujące usługi:

• projektowanie przebudów i remontów w ramach ochrony PPOŻ
• projektowanie termomodernizacji
• przygotowywanie dokumentacji odtworzeniowej
• sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
• inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Naszym celem jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w Państwa obiektach przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków w tym zakresie.

Zapraszamy!
Zespół Y-TOLEIN