Eurokody - obliczanie odporności ogniowej


Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z praktycznym wykorzystaniem Eurokodów na potrzeby projektowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Stosując rozwiązania inżynierskie zawarte w Eurokodach w wielu przypadkach możliwe jest zaprojektowanie konstrukcji w sposób niedostępny przy tradycyjnym podejściu, związanym z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących odporności ogniowej konstrukcji budowlanych lub ich elementów. Bardzo istotną zaletą stosowania Eurokodów jest fakt, iż umożliwiają one wykonania bezpiecznej pożarowo konstrukcji przy jednoczesnej redukcji kosztów ich zabezpieczenia.

Stosując Eurokody jesteśmy w stanie:

 • określić przebieg rzeczywistego pożaru w analizowanej przestrzeni
 • określić wielkość i rozkład temperatur
 • określić wpływ pożaru na konstrukcje
 • określić rzeczywistą odporność ogniową konstrukcji:

  • drewnianych (z uwzględnieniem czasu zwęglania)
  • stalowych
  • żelbetowych,
  • murowych
  • zespolonych.

Stosowanie Eurokodów w zakresie opisanych wymaga w większości przypadków współpracy z projektantem konstrukcji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Więcej informacji na temat Eurokodów oraz możliwości ich wykorzystanie znajdą Państwo w kolejnych zakładkach oraz w dziale Publikacje.