Konstrukcje żelbetowe


Projektowanie konstrukcji żelbetowych z uwagi na wymagana odporność ogniową możliwe jest poprzez zastosowanie wymienionych poniżej zeszytów Eurokodów:

  • PN-EN 1992 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji z betonu;
    - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynku,
    - Część 1-2: Reguły ogólne projektowanie na warunki pożarowe;
    - …..

Należy pamiętać, iż korzystanie z powyższych wymaga określenia oddziaływań zgodnie z częścią PN EN 1990 oraz PN EN 1991.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.