Konstrukcje zespolone


Projektowanie konstrukcji żelbetowych z uwagi na wymagana odporność ogniową możliwe jest poprzez zastosowanie wymienionych poniżej zeszytów Eurokodów:

  • PN-EN 1994 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo - betonowych;
    - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynku,
    - Część 1-2: Odporność na działanie ognia;
    - ....

Należy pamiętać, iż korzystanie z powyższych wymaga określenia oddziaływań zgodnie z częścią PN EN 1990 oraz PN EN 1991.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.