Konstrukcje drewniane


 • PN-EN 1995 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji drewnianych;
  - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynku,
  Część 1-2: Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru;
  - …..

Zgodnie Eurokodem PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru polega na sprawdzeniu czy element drewniany narażony na oddziaływanie ognia (spalanie) przez określony czas, przeniesie obciążenia występujące w sytuacji pożarowej.

Metoda ta pozwala na uwzględnienie opóźnienia momentu rozpoczęcia zwęglania elementów drewnianych w związku z zastosowaniem obudowy wykonanej z materiałów palnych, niepalnych (np. płyty G-K, lub wełna mineralna).

Etapy oceny odporności ogniowej elementów drewnianych:

 1. Określenie efektu oddziaływań w sytuacji pożarowej (można przyjąć iż obciążenia ulegają redukcji o 30 do 40 %);
 2. Określenie czasu zniszczenia elementów osłaniających analizowany element drewniany;
 3. Określenie czasu narażenia elementy na działanie ognia oraz określenie grubości warstwy która uległa spaleniu;
 4. Określenie wymiarów przekroju zredukowanego elementu drewnianego;
 5. Sprawdzenie elementu na warunek nośności dla oddziaływań występujących w sytuacji pożarowej.