Konstrukcje murowe


Projektowanie konstrukcji żelbetowych z uwagi na wymagana odporność ogniową możliwe jest poprzez zastosowanie wymienionych poniżej zeszytów Eurokodów:

  • PN-EN 1996 - EUROCOD: Projektowanie konstrukcji murowych;
    - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
    - Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru;
    - …..

Należy pamiętać, iż korzystanie z powyższych wymaga określenia oddziaływań zgodnie z częścią PN EN 1990 oraz PN EN 1991.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.