Publikacje

ANALIZY CFD W PROCESIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Przebieg pożaru obliczeniowego, kontrolowanego przez wentylację, określonego na podstawie parametrycznych krzywych temperatura-czas
Zasady rozmieszcania klap dymowych
Odbiory systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu
Bezpieczeństwo pożarowe przekryć dachowyc