Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego


Oferujemy Państwu pełen zakresie usług w zakresie opracowywania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Prawidłowo wykonana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi, oprócz rzetelnie opracowanej części opisowej, zawierać także część graficzną z naniesionymi informacjami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektu dla którego została opracowana.

Koszt netto opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w naszej firmie wynosi:

  • od 500  zł - dla obiektów do 2000m3
  • od 800 zł -  dla obiektów do 4000m3
  • od 1200 zł - dla obiektów do 8000m3
  • od 1500 zł - dla obiektów do 20 000m3
  • od 500  zł - obiekty halowe .

Dla budynków zlokalizowanych w Warszawie oraz na terenie województwa mazowieckiego oferujemy bardzo atrakcyjne ceny.

Oferujemy również wykonanie dodatkowych usług w postaci inwentaryzacji budowlanych lub przerysowania papierowejj wersji dokumentacji budynku.

Koszt netto aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w naszej firmie wynosi od 200 do 1000zł.