Projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych

Oferujemy Państwu pełen zakresie usług w zakresie wykonania dokumentacji projektowych następujących instalacji i systemów przeciwpożarowych:

 • sygnalizacji pożarów,
 • hydrantów wewnętrznych,
 • oświetlenia ewakuacyjnego,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • instalacji gaśniczych,
 • oddymiania,
 • zabezpieczenia przed zadymieniem (nadciśnienia).

W zależności od wymagań Zamawiającego dokumentacja zawiera:

 • projekt branżowy (budowlany lub wykonawczy),
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 • BIOZ,
 • kosztorysy,
 • przedmiary.

Dokumentacja wykonywana przez naszą firmę przekazywana jest klientowi z uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienie wliczone jest w cenę usługi.