Próby odbiorowe z ciepłym dymem

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w zakresie oceny skuteczności oraz potwierdzania poprawności wykonania systemów wentylacji oddymiającej.

Smoke Factory to projekt realizowany we współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami, w ramach którego oferujemy kompleksowe badaniem i testy systemów wentylacji pożarowej i bytowej.

Specjalizujemy się w wykonywaniu prób odbiorowych systemów oddymiania z użyciem generatorów wytwarzających nieniszczący ciepły dym. Wykonujemy również pomiary i rejestrację parametrów fizycznych, które charakteryzują systemy wentylacji. Wykonywane przez nas próby pozwalają na potwierdzenie skuteczności i poprawności działania systemów wentylacji pożarowej. Z naszej praktyki wynika, iż w większości przypadków w wyniku pierwszych prób wykrywane są błędy, bądź usterki systemu, uniemożliwiające jego skuteczne zadziałanie w przypadku realnego pożaru. Po wprowadzeniu koniecznych zmia,n wynikających z naszej analizy, systemy osiągają założoną skuteczność.

W ramach tego projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie testów i badań w zakresie:

  • wizualizacji przepływów w instalacjach wentylacji pożarowej mechanicznej (kanałowej, strumieniowej), grawitacyjnych systemach oddymiania i wentylacji bytowej,
  • sprawdzania szczelności instalacji lub stref dymowych,
  • monitorowania parametrów urządzeń składowych w/w systemów, takich jak wydajność, prędkość przepływu, temperatura transportowanych gazów,
  • sprawdzania zadziałania systemów detekcji dymu.

W celu zdobycia dodatkowych informacji zapraszamy na stronę projektu www.smokefactory.pl, oraz do lektury wybranych artykułów w zakładce Publikacje.