Symulacje ewakuacji


Ustalenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) coraz częściej jest niezbędnym elementem analiz podczas ustalania strategii zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowanych obiektów budowlanych. Analizy ewakuacji wykonywane są również na potrzeby ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków istniejących.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie wykonywania obliczeń i szacowania zarówno wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) jak i dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE). WCBE określany jest na podstawie standardów brytyjskich lub poprzez wykonanie symulacji ewakuacji w programach komputerowych. Symulacje ewakuacji wykonywane są najczęściej w przypadku analizy dużych lub skomplikowanych architektonicznie obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: centrów handlowych, hal sportowych, stadionów czy terminali lotniskowych.