Symulacje CFD


Jednym z etapów projektowania systemów wentylacji oddymiającej w centrach handlowych i atriach oraz systemów o pożarowej wentylacji strumieniowej i kanałowej w garażach jest dokonanie oceny skuteczności danego systemu. W tym, coraz częściej wykorzystywane są programy numerycznej mechaniki płynów, tzw. programy CFD. Programy te umożliwiają wykonanie symulacji pożaru zgodnie z przyjętym scenariuszem, i dokonania oceny skuteczności działania systemów wentylacji pożarowej.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług w zakresie wykorzystania opisanych programów.

Programy CFD wykorzystujemy również do oceny wpływu pożaru na konstrukcje budowlane w procesie projektowania i oceny odporności ogniowej wg . Eurokodów.

W naszej filmie dysponujemy możliwością wykonania symulacji w programach: SmartFire oraz FDS.