Projektowanie systemów wentylacji pożarowej wg norm PN, NFPA i BS

Projektowanie grawitacyjnych systemów oddymiania obiektów wielkokubaturowych często może wydawać się proste i nieskomplikowane, szczególnie jeżeli projektant posługuje się wyłącznie polskimi normami. W wielu przypadkach możliwe jest jednak skorzystanie ze standardów brytyjskich - BS 7346 lub amerykańskich - NFPA 204, dzięki którym możliwe jest zaprojektowanie skutecznych systemów oddymiania przy jednoczesnej znacznej redukcji kosztu wykonania systemu.