Inwentaryzacje architektoniczno budowlane


Świadczymy usługi w zakresie wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych wykonywanych z natury oraz sporządzanych na podstawie dokumentacji odtworzeniowej.

Przy użyciu wysokiej klasy urządzeń pomiarowych dokonujemy pomiarów z natury i na tej podstawie sporządzamy dokumentację rysunkową CAD stanowiącą podstawę do wykonania praktycznie każdej dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych.

Wykonujemy również inwentaryzacje na potrzeby ustalanie rzeczywistych powierzchni do celów podatkowych oraz na potrzeby ustalenia odrębności lokali mieszkalnych.