Kosztorysowanie


Wykonujemy kosztorysy w programie Norma przy użyciu KNR’ów (Katalogów Nakładu Robót) na podstawie aktualnych cenników Sekocenbud, Intercenbud oraz cen rynkowych. Prace wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zakres usług kosztorysowych obejmuje:

  • przedmiary robót,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • kosztorysy ofertowe.