Projekty termomodernizacji


W celu umożliwienia zapewnienie właściwego bilansu cieplnego, a co za tym idzie w trosce o środowisko, realizujemy zadania termomodernizacyjne w zakresie opracowania:

  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
  • BIOZ,
  • nadzorów inwestorskich.