Świadectwa charakterystyki energetycznej


Wykonujemy świadectwa energetyczne dla obiektów mieszkalnych i użytkowych począwszy od budynków biurowych, urzędów, hoteli po budynki mieszkalne, domy jednorodzinne i mieszkania.

Dotychczas wykonaliśmy kilkaset świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków jednorodzinnych, lokali mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, budynki biurowe).

Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym obiekt budowlany pod względem zapotrzebowania na energię. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy obiektów:

  • oddawanych do użytkowania,
  • istniejących i lokali podlegających zbyciu, sprzedaży lub najmowi,
  • które po remoncie lub przebudowie zmieniły charakterystykę energetyczną.

Świadectwo energetyczne wymaga aktualizacji raz na 10 lat.